Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/01/2018
26/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical Annex 4, §6. Penalty Point System on KPIs
In the case of 18 penalty points (and higher) no other consequence than "Possible termination of FWC" is defined. If the FWC is then not terminated by ECDC will the monthly service fee also be reduced by 8%?
26/01/2018
It is correct, in the situation of 18 or more penalty points and that ECDC would not cancel the FWC, the reduction of payment by 8% would be applied.