Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/01/2018
05/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Subcontractors
With reference to Section “1.5. Subcontracting”, it is our understanding that in case that subcontracting is envisaged, the only document that shall be submitted is a statement of the Tenderer indicating which parts of the work will be subcontracted. More specifically, no statement on the part of the subcontractor, stating its intention to collaborate with the Tenderer, must be submitted. Could you please confirm our understanding, or otherwise clarify?
05/02/2018
If the tenderer relies on the subcontractors to fulfil the selection criteria, these subcontractors must provide a statement declaring their undertaking to collaborate with the tenderer in case of award, and the resources that they will put at the tenderers disposal for the performance of the contract.