Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/01/2018
05/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
SLA completion
The Tenderer is required to provide a document presenting the tenderer’s proposal for a Service Level Agreement (SLA) to be used during the execution of the FWC. This SLA document shall at least cover the following points as listed below: • Definitions from the SLA template Technical Annex 4; • Additional definitions and details the tenderer would like to propose • All mandatory key performance indicators need to be included. • For the recommended key performance indicators, the tenderer might propose derivations • Additional Key performance indicators the tenderer would like to propose Our understanding is that, according to the points listed, the Tenderer must provide a document that is based on Annex 4 and composes of the following chapters • 1,2,4,5,6,7 without ANY modification • Chapter 3 should filled in only with the names and contacts of the responsible persons for the roles described • Chapter 8 consisting of the provided tables with the given mandatory and the recommended KPIs. In this table the Tenderer shall review and amend/modify/improve the recommended Indicators (replying within the cells of the table). The mandatory KPIs should not be altered. Apart from the above no additional information should be provided. • An additional Chapter including other performance indicators, which, according to the “4.2.Technical Evaluation”, will be evaluated with max 20 points. The additional KPIs should also be presented in a tabular format similar to Chapter 8. Could you please confirm our understanding or otherwise clarify? Also, could you please clarify whether derivations in the recommended by the ECDC KPIs, are a prerequisite in order to obtain full points or is the Tenderer’s decision if derivations will be proposed? More specifically, if a Tenderer fully accepts the KPIs which are recommended by ECDC and does not provide any modification/derivation, will he be awarded with the maximum points – if not, how many points he will achieve?
05/02/2018
Indeed chapter 1,2,4,5,6,7 of the draft SLA should be used without ANY modification. Indeed Chapter 3 should filled in only with the names and contacts of the responsible persons for the roles described. Chapter 8 consisting of the provided tables with the given mandatory and the recommended KPIs. In this table the Tenderer shall review and amend/modify/improve the recommended Indicators (replying within the cells of the table). The mandatory KPIs should not be altered. Apart from the above additional information can be provided optional e.g. the contractor may proposed KPIs on his own in chapter 8. This additional KPI will be reflected positively in the evaluation with max 20 points, see “4.2.Technical Evaluation”. If a Tenderer provides only the mandatory KPIs (without improvements), at least 60% of the max. points for this criterion will be awarded .