Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/01/2018
29/01/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Budget
rif. “EFSA - EN-Annex 1_Financial Offer” task 1.9: confermate che il coefficient relativo a questo task è 12? Considerando la tipologia degli eventi da organizzare (eventi e conferenze internazionali), che di norma hanno più lingue e più giorni l’uno, sembra un numero piuttosto basso. In caso doveste rettificarlo in aumento, dato che si tratta di un servizio mediamente costoso, come si modificherebbe budget complessivo?
29/01/2018
The coefficient indicates the estimated number of times in which the service may be requested over the period of contract implementation. Being English the official language of EFSA’s meetings and events, we estimate the number of times in which the service will be required to be extremely low and only related to exceptional circumstances. Therefore both the coefficient and ceiling in the price list are confirmed. We also draw your attention to the fact that the service fee to be indicated in the offer is per language per day