Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
31/01/2018
31/01/2018
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial offer
rif. “EFSA - EN-Annex 1_Financial Offer” task 1.8: 1. alla luce del cambiamento della Unit come da Corrigendum 1, confermate che il Coefficient per questo task rimane invariato? 2. Considerando che il Coefficient del task 1.8 è lo stesso anche per i task 1.1, 1.3 e 1.4, confermate che per questi task la Unit rimane quella originaria “€/participant”?
31/01/2018
The coefficients indicated in the price list are multiplying factors indicating the estimated number of times a service may be requested during contract implementation. The fact that the same coefficient appears in different cost items does not imply that Units are the same. The service fee for tasks whose units are €/participant/day are directly influenced by the number of meeting/event days (example: task 1.8): the longer the event, the higher the cost. On the contrary, tasks whose units are €/participant are intended as lump sum service fees no matter the duration of a meeting/event. For example, we assume that the effort - and consequently the service fee – for the contractor to manage a hotel rooming list (task 1.4) is not influenced by the length of a guest’s stay at a hotel (one, two, three nights), but rather by the number of rooms/participants to be managed. In other word, the service fee remunerates the time the contractor will spend in negotiating the allotment, not matter the number of nights. Therefore, we confirm that the service fee for task 1.8 (“On-site assistance to delegates and participants”) is intended as €/participant/day, whereas tasks 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.6 are intended as €/participant because, differently from task 1.8 (whose unit price is directly influenced by the duration of an event) their unit price will not increase in case of multi-day events.