Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Event/meeting management and promotion services.
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/11/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/02/2018
09/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Budget
According to the chart of detailed expenses per contractor published on your website, Pomilio Blum, the incumbent contractor for event organisation has earned € 1,894,700 from 2014 to 2016 from this contract. Does this amount only cover the contractor's service fees or does it also cover reimbursable expenses? If it does cover reimbursable expenses, could you provide us with the split between service fees and reimbursable expenses?
09/02/2018
The amount published covers both service fees and reimbursable costs. The cost split is strictly linked with the nature of service. We roughly estimate 40% for service fees and 60% for reimbursable costs.