Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
11/02/2018
13/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Application management
BO13 (recommended)There should be no bugs found in production related to integration that were not detected during testing phase. Question 1: Can you clarify what application you expect the contract to guarantee full application lifecycle management on. For example to you expect application that is coded by 3d party vendor(Many if not all client applications) that the contract application management services should cover, can you provide application list of what is covered today under the application management services.
13/02/2018
Please note that the testing covers only integration testing and not full functional (business) testing. Its only a small part of the Backoffice work (see page 31). Information about the ECDC systems can be found under 2.2.2.1 and 2.2.4.2.