Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Digital Innovation Hubs Network - SMART 2017/0001
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/02/2018
20/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical capacity criteria
Clarification on the first technical capacity criteria (relevant expertise of the tenderer and other applicants, including subcontractors if any, acquired in the last three years, in the field of Digital Innovation Hubs). Could you please clarify the scope of this criteria: would projects that focus on supporting companies to become more competitive with regard to their business/production processes, products or services using digital technologies, as well as supporting organizations that are members of DIHs like RTOs, universities, industry associations, chambers of commerce, incubator/accelerators, regional development agencies and even governments be eligible?
20/02/2018
Tenderers must prove their technical capacity to carry out the work subject to this procurement procedure. The Contracting Authority reserves the right to require evidence of the technical capacity of the tenderers at any time during the procurement procedure and contract performance. For the technical capacity criteria (relevant expertise of the tenderer and other applicants, including subcontractors if any, acquired in the last three years, in the field of Digital Innovation Hubs): projects that focus on supporting companies to become more competitive with regard to their business/production processes, products or services using digital technologies, as well as supporting organizations that are members of DIHs like RTOs, universities, industry associations, chambers of commerce, incubator/accelerators, regional development agencies and governments would be eligible.