Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
IT Infrastructure services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/12/2017
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/02/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/02/2018
22/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical and professional capacity
The evidence consists of 1) the description of the tenderer's professional activity, 2) sample CVs and 3) the description of the roadmap for the implementation of the security controls. Do you expect separate documents for 1 and 3 or sections within a single document?
22/02/2018
We expect that these are different topics and the supplier would provide different document for the description of the tenderer's professional activity and the description of the roadmap for the implementation of the security control.