Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical support to improve and automatize data collection and reporting on ani...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/03/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/02/2018
20/02/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial Offer
In the financial Offer template, at points d), e) and f), in following tasks description, it is made reference to "one data variable". It is not clear what it is meant. Is it referring to consider the daily personnel cost for making inventory of definitions (d), interpretations (e) and making suggestions of harmonization (f) for a single (one) variable? Since the work requested in the tender under objective 1 is identifying the definitions and/or interpretations (data dictionary) that might differ between EFSA, MS and/or international organisations, it implies the analysis of ALL possible variables included in the data dictionaries. Does EFSA want the cost for only one?
20/02/2018
EFSA would like to have a cost estimate for one single variable. This will allow to determine the total price when EFSA decides on how many variables it would like to have assistance from the successful tenderer.