Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Hotel and Travel Booking Service
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/03/2018
05/03/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender acknowledgment form
Considering that the bidding documentation stipulates for the Tender acknowledgement form to be delivered towards EMA, it doesn’t clearly specifies if this Acknowledgement form only (not the entire response documentation) is accepted by EMA to be received via email or a regular registered post should be used. Our company intends to submit a complete and comprehensive formal response towards this EMA tender, and in this respect we intend also to transmit our Tender acknowledgment form. Also the editable format documentation (.doc documents) do not include this Tender acknowledgement form.
05/03/2018
The tender acknowledgement form cannot be edited electronically but it can be printed, filled in as applicable and posted to the address indicated on the form or alternatively it can be scanned and send by email to EMA2017-15-ST@ema.europa.eu.