Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Branded Promotional Items, Merchandised Garments and Apparels Carrying EASO’s Vi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/03/2018
21/03/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
selective bidding
Hi, we are manufacturer of apparels from India, can we select items which we manufacture only. What will be the mode of Payments
21/03/2018
Selective bidding is not possible. For the mode of payments please see the tender documents. Please note that participation in this Tendering procedure is only open to natural and legal persons from any one of the EU Member States. Being launched by an EU Agency, this procurement procedure is not opened to the countries parties to the Government Procurement Agreement - GPA.