Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Branded Promotional Items, Merchandised Garments and Apparels Carrying EASO’s Vi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/03/2018
28/03/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
USB pen-drives
Dear, could you please confirm if the item 18. USB pen-drives should also have the pen function?
28/03/2018
It is not necessary for the USB drive to have a pen function. The item description is included in Annex I, core items specifications, where no pen function is described.