Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ICT Consultancy
Αναθέτουσα αρχή:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Ακυρώθηκε μετά τη δημοσίευση
Κατάσταση
04/04/2018
13/04/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evaluation
On page 24 it states that 'Only the tenders meeting the requirements of the exclusion and selection criteria and minimum requirements will be evaluated in terms of price. Could ESMA clarify how they will assess these criteria and minimum requirements if no evidence needs to be submitted (e.g. CV's, Project references,...?
13/04/2018
This procedure is going to be cancelled and republished with new deadline for submission of tenders.