Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CEI/2018/SRSS/01 - Call for Expression of Interest - External experts to support...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία έναρξης:
14/02/2018
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
14/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/04/2018
05/04/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Providing documents
How can I upload my documents after I filled them?
05/04/2018
Documents are not supposed to be uploaded on eTED or another place. Instead, as per section 3 of the Invitation for applications document, the filled-in Standard Expression of Interest form and all annexes to it should be submitted by email to the following address: SRSS-external-experts@ec.europa.eu In the subject of the email candidates should mention their name and the number and name of the thematic field(s) for which they are applying.