Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Branded Promotional Items, Merchandised Garments and Apparels Carrying EASO’s Vi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Asylum Support Office (EASO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/04/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/04/2018
11/04/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
The sample logo request!
Dear EASO, Thank you for your all your answers. Could we please request the logo to be sent as an eps file? Many thanks,
11/04/2018
In Annex IX the logo is available in Adobe Illustrator format. You can export it as .eps file from the Adobe Illustrator document. If you still request an .eps file please send a message, with the number of the procedure in the title, to contracts@easo.europa.eu as .eps files cannot be uploaded to this site.