Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Net Neutrality (NN) Measurement Tool
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2018
03/05/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Support
Who would be responsible for maintaining the clientside applications of the reference system after the delivery is completed?
03/05/2018
For the agreed maintenance period, the contractor has to manage and provide maintenance for the Reference System, including client side applications. This includes upgrades of specific modules due to security vulnerabilities. (Req-67).