Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Net Neutrality (NN) Measurement Tool
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/04/2018
03/05/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Hardware delivery
Is hardware servers are to be delivered in the scope of this tender or sizing guidelines?
03/05/2018
Hardware has to be supplied by the contractor in the scope of this tender (Req-84).