Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of SATCOM services for RPAS
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/05/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/05/2018
07/05/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Participation from country origin
Please kindly clarify if Turkey is among the eligible countries mentioned in Article 19 of the Invitation to Tender.
07/05/2018
Only companies which are established in a member state of the Union or one of the other states listed in point 19 of the invitation to tender are eligible to submit a tender in the present procurement procedure. Since Turkey is neither an EU member state nor among the other states listed in point 19, a Turkish company is not eligible. As for subcontracting, please see also section 10 of the Tender Specifications.