Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fostering collaboration through mapping, analysing and interlinking of European ...
Αναθέτουσα αρχή:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/04/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/05/2018
16/05/2018
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
PIC Code necessary?
Can organisations that do not have a PIC Code participate as a tenderer or sub contractor? If so, how is this done in the submission platform?
16/05/2018
Please refer to Point 1 of the Invitation to tender, which reads: "in order to submit a tender using e-Submission, TENDERERS (each member of the group in the case of a joint tender) WILL NEED TO REGISTER in the European Commission's Participant Register - an online register of organisations participating in EU calls for tenders or proposals. On registering each organisation obtains a Participant Identification Code (PIC, 9-digit number) which acts as its unique identifier in the above register. Instructions on how to create a PIC can be found in the PIC-management Quick Guide for Economic Operators. Tenderers already registered in the Participant Register shall reuse their existing PICs when preparing tenders in e-Submission." In contrast, SUBCONTRACTORS are not required to register for PIC as they do not submit a tender on their own.