Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
²DIGIT/A3/PO/2017/023 – Software for Innovation, Diversity and Evolution II (SID...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/06/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/05/2018
17/05/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Extension
Due to the massive number of suppliers included in this contract, several public holidays in several member states of the European Union reducing working time for this project, the need to organise a confirmatory statement for all references from our clients and the DIGIT/A3/PO/2018/017 DIS tender published in parallel to this SIDE tender and having to be worked on in parallel to this tender by resellers, thus limiting resources, we would kindly ask you for an extension of this tender by 2 weeks.
17/05/2018
No, unfortunately, business continuity constraints do not allow the Commission to extend the submission deadline for SIDE II.