Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract for expert advisory support to the European space policy and ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Κατάσταση
13/11/2013
18/11/2013
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
potential conflict of interest
Our company is dealing and tendering for operator contracts on Copernicus and Galileo and we would like to know any potential conflict of interest if we team up within a European consortium
18/11/2013
The existence of conflict of interest will be checked each time a new specific contract is concluded. If a consortium is found to be in a conflict of interest, the specific contract will be entrusted to the next ranked contractor on the merit list. Please be reminded that the framework contract to be awarded is in "cascade", consequently there will be 3 economical operators invited to sign it. Note that the answer provided to the previous posted question is complementary applicable.