Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
01/06/2018
07/06/2018
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DELLO STRATO SUPERIORE DEL SUOLO RACCOLTI NEL CONTESTO DELL'INDAGINE LUCAS 2018 2018/S 102-232130
SIAMO INTERESSATI AL LOTTO 1 E LOTTO 3
07/06/2018
Da oggi 7 giungo 2018 la documentazione di gara è disponibile anche in italiano.