Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Development of a study protocol for regulatory testing to identify endocrine dis...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
11/06/2018
19/06/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evidence A1: the evidence A1 section states that the tenderer must provide references for at least 3 projects delivered within the past five years.
Are collaborative European research programs projects included? If this is the case, when it is stated that the projects must be delivered within the last five years, does this mean the projects must be completed within the past five years or the projects must have been rewarded within the last five years.
19/06/2018
The collaborative European research programs projects can be included as evidence for criterion A1. The projects however need to be finalised within the last five years.