Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
13/06/2018
13/06/2018
English (en) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex X to Directive 2014/24/EU compliance
How compliance with the applicable environmental, social and labour law obligations established by Union law, national legislation, collective agreements or the international environmental, social and labour conventions listed in Annex X to Directive 2014/24/EU should be proven in documentation? Should documents describing internal OHS procedures be listed in Annex 2: Key technical compliance grid? Or is there any other prove required?
13/06/2018
At this stage tenderers do not need to prove this compliance in their offer. The Contracting Authority may before or after contract signature ask relevant evidence.