Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of training courses for Accident Investigators
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/06/2018
25/06/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Relation with EMSA/OP/3/2018
Is this the renewed tender of EMSA/OP/3/2018? If so, what is the reason for sending out this renewed tender?
25/06/2018
The objective of the current procurement is the same as for EMSA/OP/3/2018. As was communicated in the contract award notice for EMSA/OP/3/2018, which was published in e-Tendering on 24/02/2018 with ref 2018/S 039-084302, the contract was not awarded since no tenders were received or all were rejected.