Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Development of a study protocol for regulatory testing to identify endocrine dis...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/06/2018
25/06/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Language quality check
Please specify which documents are needed for the language quality check. Evidence A2 requires a 10-page report. Evidence B3 requires a language certificate or past relevant experience. Could you give an example for the latter? Or could the 10-page report be used for both? Could a publication list serve as evidence?
25/06/2018
Selection Criteria A relates to the Tenderer whereas selection criteria B relates to the individual expert performing the tasks. The 10 page report can be used as evidence for both, provided the individual expert wrote the report for the tenderer. If not, the expert must provide other evidence such as a language certificate or their own report or any past work which shows their capacity to work in English.