Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Laboratory analyses of topsoil samples collected in the context of the LUCAS 201...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/06/2018
25/06/2018
English (en) français (fr) italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
subcontractor
Is it possible to join the tender as subcontractor in Lot.2 call? Our company provides only a service for the antibiotic resistance gene analysis using the SmartChip system-qPCR array method as mentioned in Muurinen et al. (2017). We can arrange the transport of DNA samples from the tender which will do the microbial community analysis to our Lab service in Helsinki, Finland.
25/06/2018
Yes, subcontracting is allowed. Please see § 1.2.2 and 1.2.3 of the Administrative Annex.