Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10523: Maintenance, evolution and assistance of EUR-Lex-2012.
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/12/2013
10/12/2013
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
AO 10523 - Signed Requests
Invitation Letter, point 6 "Requests must be: - signed by the candidate or his duly authorised representative...." and Specifications, point 2.2 "..... Form and content of the request", “Please pay attention to the fact, that the request shall be signed by a person or persons …” Question: Could you please specify whether the Candidate should sign each page of the Request or it is sufficient to provide solely a signed cover letter and any other form that is required?
10/12/2013
Candidates do not need to sign each page of the Request. They should sign the cover letter and any other form that requires so.