Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for Procurement of Crisis Management Consultancy
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/07/2018
06/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Travel costs/reimbursables
Dear, we can read that the financial proposal should include all costs related to the deliverables in line with the TOR. Does this mean they are no reimbursables outside the financial proposal? This because nowhere is mentioned if all "intra muros" sessions are on the same location or that these sessions can take place in different locations. Can you please clarify. Thank you
06/07/2018
No reimbursable costs are foreseen. All “intra muros” sessions are at the same location at Frontex premises in Warsaw, Poland.