Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Telephony Communications Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
03/07/2018
05/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Regarding the signature in the proposal offer.
Would EUIPO accept the proposal signed electronically? E.g. via Docusign or similar?.
05/07/2018
EUIPO is not prepared for accepting electronically signed documents that would require the usage of external software or accessing to any external platform.