Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of training courses for Accident Investigators
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/07/2018
06/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Participants per session
How many participants per session are expected?
06/07/2018
As a mere reference, ideally 15 participants are expected to participate to each session.