Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework Contract for Procurement of Crisis Management Consultancy
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/07/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/07/2018
12/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Page 5: Kick-Off Meeting ( 1 day at Frontex Headquaters)
Is it right, that we should present the corresponding elaborated delivieries with our Team at Frontex?
12/07/2018
Kick-off meeting (1 day at Frontex Headquarters) a. Introduction to Frontex b. Sharing documents for scenario preparations c. File sharing platform (share point based) to be used d. Prepare minutes of the meeting by contractor The meeting serves as the first introductory contact between the contractor and Frontex. No presentation of elaborated deliverables of the contractor are expected at this meeting. That will be subject of further communication at later stage, in the process of preparation and/or execution of the deliverables.