Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Framework contract for expert advisory support to the European space policy and ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/10/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/01/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Κατάσταση
19/12/2013
23/12/2013
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Scenario 1 Mock Interviews
Dear Sir or Madam, With respect to Scenario 1, please can you give more guidance regarding the 'Mock-up interviews'? Should these be real interviews conducted just for the proposal? And do you want to see 15 interviews per option? Thank you
23/12/2013
The interviews are mock-ups in the sense that they shall not be conducted at all. They should be 15 per option, but the persons envisaged can overlap. The proposal will be judged on the relevance of the persons proposed in respect to the subject