Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the deadline for submission of tenders has been changed to 01/08/2018 and the deadline for request for clarifications to 24/07/2018
Τίτλος:
Software Development Services
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/07/2018
26/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
General
We understand that there is detail documentation for all the applications to be supported - Is this correct?
26/07/2018
As part of the Takeover work stream where scenario “Products developed outside this Framework Contract.” applies, ECDC will provide the “B. Stakeholder requirements” and “C. High-level design document” mentioned in “2.3.1 General concepts”. Please find indicative examples in the “Technical Annex K - Example material”.