Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Production of multimedia online content
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/06/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/09/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/07/2018
30/07/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Anex VI subcontractrors
In the case of subcontracting, in which envelope should we introduce Annex VI?
30/07/2018
Annex VI should be in the administrative part. Further details on technical aspects of subcontracting should be in the technical part.