Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on quality standards for the treatment of Waste Electrical and Electronic ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/07/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/08/2018
06/08/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Declaration on Honour
Can you please specify if the Declaration on Honour of the tenderers must be included in the Part B or Part C of the proposal? Should it go on both?
06/08/2018
The Declaration on Honour must be included in the Part B of the proposal.