Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
CEI/2018/SRSS/01 - Call for Expression of Interest - External experts to support...
Αναθέτουσα αρχή:
Structural Reform Support Service
Ημερομηνία έναρξης:
14/02/2018
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
14/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/08/2018
24/09/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
news
I submitted my application on May 8th, when do you think I will receive any news?
24/09/2018
Your application has been processed. Our services will notify you of the outcome shortly. Please excuse us for the delay which was due to the summer period.