Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Mobility scheme for artists and/or culture professionals
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/05/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/08/2018
27/08/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Budget
In the tender, it is mentionned that the budget should be 10% maximum for task 1, 85% maximum for task 2 and 5% maximum for task 3. Does it mean that the budget must be exactly 10%, 85% and 5% (if one figure is lower, another will necesserely by higher than the maximum). Thank you
27/08/2018
Dear Sir, Thank you for your interest in this call for tenders. In response to your question, we confirm that the budget should be 10% for task 1, 85% for task 2 and 5% for task 3. Kind regards, DG EAC