Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/09/2018
24/09/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Eligibility to participate
Can a consortium led by an EU-based organization include a non-EU company that is from a Free Trade Agreement (FTA) country but not from an Association Agreement (AA) country?
24/09/2018
No. Please see sections 1.3 and 1.4 of the tender specifications, all consortium members need to be established in the EU, EEA and Stabilisation and Association Agreement countries. In addition, international organisations defined as international public-sector organisations set up by international agreements can participate.