Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/09/2018
28/09/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Neighbouring countries
What specifically does the ECDC consider neighbouring countries for the purposes of this tender?
28/09/2018
For the purpose of this tender, EU pre-accession and neighbouring countries refer to the countries covered by the EU enlargement and neighbourhood policies. This includes: - The EU pre-accession countries, granted their status by the EU Council, based on the Art 49 of the Treaty on European Union (TEU). These are: o EU candidate countries: Albania, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, and Turkey o EU potential candidate countries: Bosnia and Herzegovina, and Kosovo* - Countries covered by the European Neighbourhood Policy (ENP). These are: o Eastern Partnership: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine o Southern Neighbourhood: Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine**, Syria and Tunisia. (*): This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. (**): This designation shall not be construed as recognition of a State of Palestine and is without prejudice to the individual positions of the Member States on this issue