Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
08/10/2018
16/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Time limit
Given the importance of the tender, we request an extension of the deadline for submission of tenders.
16/10/2018
Due to the size of the tender ECDC acknowledges the importance for additional time in order to ensure quality tenders. Therefore ECDC has agreed to extend the deadline by two weeks with the new deadline being 19 November 2018.