Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/10/2018
11/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Administrative documents
Could you please clarify if all subcontractors foreseen to be included in our team need to submit all the documents requested, or only those getting a certain percentage of the total value of the contract or needed to meet the selection criteria?
11/10/2018
If you plan to include subcontractors in your team in order to provide the services to ECDC then they all need to meet the selection criteria set out in section 3.2 of the tender specifications; please provide the legal entity form (see section 3.2.1 ) and CVs (see section 3.2.3) of the subcontracted experts who will be used. If the tenderer relies on the capacity of a subcontractor for economic and financial capacity, please see section 3.2.2 and provide the relevant documents. If the tenderer relies on the capacity of a subcontractor for economic and financial capacity, the contracting authority may require the third party to be jointly liable for the performance of the contract. Please note that selection criteria will be applied on the tenderer as a whole and ECDC reserves the right to request any additional documentary evidence it deems necessary or useful in order to verify a tenderer’s technical, economic and financial capacity.