Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/10/2018
22/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Expert profiles
Is it necessary to have a one-to-one match between team members and expert profiles required? For example, let's say that the profiles required are: Profile 1 skill A skill B Profile 2 skill C Would that be fine to apply with one team member with skills A and C and another team member with skill B? Or should the combination of skills A and B to be found in the same person?
22/10/2018
Skills can be allocated to any team member regardless of which profile they fall under. The only requirement is that the team as a whole is able to cover every skill in order to meet the objectives and targets