Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Corrigendum 2 : extending the deadline of submission from 07/11/2018 to 15/11/2018 is submitted for publication. Technical specifications (corrigendum 1) published on 20/10/2018: replacing "English native speaker/ English mother tongue" under qualification criteria for B5 and B6, by "English native speaker or full working proficiency as attested by a language certificate ( C2 level under CEFR or equivalent)"
Τίτλος:
Chafea/2018/Health/03 A Single Framework Contract for the provision of support s...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
19/10/2018
05/11/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Deadline extension for the submission of proposals
Dear Chafea Health Team, Given the recent change of requirements regarding language expertise of some team members, we would like to know if you are considering extending the deadline for submission of proposals. The requirements of C2 language certificates for criteria B5 and B6, in addition to the requirements for all team members under this framework contract, are difficult to meet in the given timeframe (less than 6 weeks overall). Many thanks and best wishes
05/11/2018
The submission deadline has been extended from 07/11/2018 to 15/11/2018. For further details please see corrigendum 2.