Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Corrigendum 2 : extending the deadline of submission from 07/11/2018 to 15/11/2018 is submitted for publication. Technical specifications (corrigendum 1) published on 20/10/2018: replacing "English native speaker/ English mother tongue" under qualification criteria for B5 and B6, by "English native speaker or full working proficiency as attested by a language certificate ( C2 level under CEFR or equivalent)"
Τίτλος:
Chafea/2018/Health/03 A Single Framework Contract for the provision of support s...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/10/2018
26/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Profiles
During the group meetings to be organised, what B profiles (listed in pages 43 and 44) coming from the contractor are you expecting to be present ? Many thanks for your answer
26/10/2018
Generally, the presence of the meeting manager and /or assistant meeting manager would be required. This will be also depend on the size of the meeting (30 person meeting will require minimum one staff; 60 persons meeting would require the participation of minimum 2 staff persons). In addition the participation of the expert in the concrete (public ) health area might be also required.