Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/10/2018
23/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Consortium agreement
The checklist mentions that in the case of consortia, a consortium agreement and other documents will be required, and refers to 1.4 of the specification. To address this we propose to submit with the tender response a signed multi-party agreement to form a consortium under our leadership. This will include a declaration of intent to conclude a full Consortium Agreement (embodying the terms in 1.4) on award. Can you please confirm that addresses the requirement at this stage?
23/10/2018
Yes, the signed multi-party agreement along with the documents required under section 3 of the tender specifications would address the requirements at this stage.