Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
30/10/2018
31/10/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Draft protocol
Section 4.1 of the tender specification requests that for each Lot “As an example, a brief (maximum 5 pages) draft protocol and analytical strategy for conducting a literature review on the effectiveness of school closures as a preparedness measure for EU Member States to reduce the transmission of highly contagious infectious diseases.” Please could you advise, in the case of the three lots where there are multiple types of activity (e.g. 1a/1b, 2a/2b and 4a/4b/4c) do you require: -a draft protocol per each type of activity -one 5 page protocol which describes all types of activity (e.g. workshop, desktop and command-post) -an example protocol of one of the activities within that Lot
31/10/2018
The draft protocol to be submitted should be based on only one of the activities within the chosen lot as an example.