Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/11/2018
05/11/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Sub-contractor nationality
Can you please clarify if sub-contractors for this work are required to be EU citizens, or if non-EU citizens can also join the project as sub-contractors?
05/11/2018
The rules of access to the market do not apply to subcontractors. Subcontractors are not required to be EU citizens, nor are they required to be established in the European Union, European Economic Area and Stabilisation and Association Agreements countries.