Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Τίτλος:
Supporting EU/EEA, EU pre-accession and neighbouring countries in public health ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2018
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2018
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
06/11/2018
08/11/2018
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Lot 4 Logistics
In Lot 4 do you foresee the contractor or ECDC undertaking logistics such as issuing joining instructions to participants, creating delegate paperwork (such as badges and attendance lists), and running the registration desk?
08/11/2018
The logistics in Lot 4 such as issuing joining instructions to participants, creating delegate paperwork (such as badges and attendance lists), and running the registration desk shall be organised by ECDC.